HĐH QNĐN

Thứ tư29 - 06 - 2017

Last update04:02:05 PM GMT

Mỗi người dân Đà Nẵng là một đại sứ quảng bá hình ảnh thành phố, đất nước


Công tác đối ngoại trước yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của toàn dân. Hội nhập phải ngay từ “sân nhà” và mỗi người dân là một đại sứ quảng bá thành phố, đất nước với bè bạn quốc tế. Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân chỉ đạo tại buổi làm việc giữa đoàn công tác của Ban Đối ngoại Trung ương với Thường trực Thành ủy Đà Nẵng chiều 26-9 về tình hình hoạt động đối ngoại của thành phố.

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân tặng quà lưu niệm Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh.							Ảnh: SƠN TRUNG
Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân tặng quà lưu niệm Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh. Ảnh: SƠN TRUNG

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung, đại diện lãnh đạo UBND thành phố và các cơ quan liên quan.

Mở rộng ngoại giao trên cả ba phương diện

Theo báo cáo do Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên trình bày tại buổi làm việc, được sự lãnh đạo của Thành ủy, thành phố mở rộng hoạt động ngoại giao trên cả ba phương diện: ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa và phát huy cả ba trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và ngoại giao nhân dân. Thành phố duy trì thực hiện tốt công tác đối ngoại với các nước Lào, Campuchia, Trung Quốc. Đến nay, thành phố có quan hệ, hợp tác với 39 địa phương của 19 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Hằng năm đón tiếp hơn 500 đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc, trong đó lãnh đạo Thành ủy và các cơ quan Đảng đón tiếp hơn 20 đoàn khách quốc tế của các đảng cầm quyền, các tổ chức quốc tế có quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam. Lãnh đạo tổ chức một số đoàn công tác cũng như tháp tùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi công tác nước ngoài nhằm phát triển hợp tác, xúc tiến đầu tư.

Hoạt động đối ngoại kinh tế tập trung vào công tác thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, tranh thủ nguồn vốn ODA cho các dự án quan trọng, nguồn viện trợ phi chính phủ cho công tác an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập quốc tế… Đến nay, thành phố có 420 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 3,68 tỷ USD.

Về ngoại giao văn hóa, Đà Nẵng đang hướng đến trở thành thành phố sự kiện với việc đăng cai tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao quốc tế lớn kết hợp với quảng bá hình ảnh thành phố đến bè bạn quốc tế, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của thành phố.

Hoạt động đối ngoại nhân dân của thành phố đã góp phần tăng cường quan hệ, đoàn kết với nhân dân các nước, tranh thủ được sự ủng hộ của dư luận quốc tế đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Đảng và Nhà nước ta; vận động sự tham gia tích cực của kiều bào đóng góp vào sự phát triển của thành phố. Công tác thông tin đối ngoại được thành phố chú trọng tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, các tổ chức đối tác nước ngoài với nhiều hình thức đa dạng.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh đã thông tin thêm một số kết quả về công tác đối ngoại của thành phố Đà Nẵng và đề xuất với Trung ương một nội dung. Đó là tạo điều kiện để Đà Nẵng hoàn thiện cơ sở vật chất, các nguồn lực cần thiết để tổ chức thành công các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng; tạo điều kiện cho lãnh đạo thành phố tham gia tiếp xúc các tập đoàn lớn, đặc biệt là từ các nền kinh tế thành viên APEC để thu hút đầu tư vào Khu Công nghệ cao Đà Nẵng.

Thành phố kiến nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ công tác vận động kiều bào trí thức và doanh nghiệp kiều bào đầu tư vào hoạt động khoa học - công nghệ của thành phố; thúc đẩy hình thành tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây, tạo điều kiện tăng cường hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với Lào, trong đó có Đà Nẵng.

Thành phố đề nghị Bộ Ngoại giao mở Văn phòng đại diện Cục Lãnh sự tại Đà Nẵng để xử lý các vấn đề liên quan đến bảo hộ công dân đối với ngư dân và quản lý các cơ quan lãnh sự trên địa bàn thành phố; kiến nghị Ban Đối ngoại Trung ương bổ sung biên chế cho Sở Ngoại vụ nhằm triển khai tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu công tác đối ngoại Đảng.

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đối ngoại Đảng” cho các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung.           Ảnh: SƠN TRUNG
Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đối ngoại Đảng” cho các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung. Ảnh: SƠN TRUNG

Gắn hội nhập quốc tế với quy hoạch phát triển

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân đánh giá cao và biểu dương thành tích công tác đối ngoại của thành phố Đà Nẵng, đặc biệt ghi nhận công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Đà Nẵng đã triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác đối ngoại. Hoạt động đối ngoại của thành phố đã hỗ trợ rất hiệu quả cho công tác của Ban Đối ngoại Trung ương và Bộ Ngoại giao.

Đồng chí Hoàng Bình Quân thông tin một số tình hình công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, tình hình và bối cảnh quan hệ quốc tế hiện nay. Qua đó, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương định hướng với Thành ủy Đà Nẵng một số vấn đề về công tác đối ngoại. Đó là nâng cao hơn nữa nhận thức về hội nhập quốc tế.

Hội nhập quốc tế phải là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của toàn dân. Hội nhập phải ngay từ “sân nhà” và mỗi người dân là một đại sứ quảng bá thành phố, đất nước với bè bạn quốc tế. Thành phố phải gắn hội nhập quốc tế với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cần phải tổ chức lực lượng tham gia hội nhập quốc tế, nhất là doanh nghiệp phải là lực lượng tiên phong.

Cần phải tiếp tục tổ chức tuyên truyền tạo nhận thức và chuẩn bị tốt cho doanh nghiệp tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Đối với vấn đề thu hút FDI cần có sự chọn lọc đối tác và công nghệ, không chấp nhận công nghệ lạc hậu, công nghệ gây ảnh hưởng xấu cho môi trường.

Thành phố cần thực hiện nghiêm túc các công cụ quản lý hoạt động đối ngoại theo tinh thần Quyết định 272-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), xây dựng kế hoạch đối ngoại hằng năm theo hướng chủ động, tránh bị động, chồng chéo; tăng cường quản lý tốt các hoạt động có yếu tố đối ngoại và người nước ngoài trên địa bàn; nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân theo phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”. Công tác thông tin đối ngoại cả hai chiều thông tin ra bên ngoài và bên trong. Đoàn công tác Ban Đối ngoại Trung ương tiếp thu các kiến nghị của Đà Nẵng để báo cáo Trung ương xem xét.

Tại buổi làm việc, Ban Đối ngoại Trung ương công bố các quyết định của Ban về tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đối ngoại Đảng” cho các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung. Ban Đối ngoại Trung ương tặng Bằng khen cho 2 tập thể Văn phòng Thành ủy và Sở Ngoại vụ về thành tích xuất sắc trong việc phối hợp hoạt động đối ngoại của Trung ương Đảng.

Theo baodanang.vn


Tin mới:
Các tin khác:

Thêm lời bình:

Security code
Chọn mã khác

Hoạt động từ thiện của HĐH QNĐN tại CHLB ĐỨC

HĐH QNĐN ủng hộ gia đình chị Nhàn
Trao tiền Kiều Bào ủng hộ BVUT Đà Nẵng
Ủng hộ công đức xây chùa Hương Xuân
Trao tiền đồng hương hỗ trợ anh Thảo
Tài trợ gạo cho bếp ăn từ thiện BVUT ĐN
Hỗ trợ gia đình anh Bảy chị Anh
Ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão lũ
Trao học bổng cho HS nghèo hiếu học
Ủng hộ công đức xây chùa Dương Lâm
Giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam